Available courses

Ukázka možností studia s využitím prostředí Moodle.

Kurz Učíme se číst a pracovat s Biblí zahrnuje biblistiku - starý a nový zákon, věrouku (dogmatiku), a katechetiku (didaktiku) – cíle a obsah vyučování, organizační formy výuky,  metody...

Kurz Dítě a jeho svět zahrnuje vývojovou psychologii, potřeby dětí, setkání s jinakostí, dítě s poruchami, pedagogiku aj.


Kurz S dětmi ve společenství církve zahrnuje liturgii, svátosti - křest a Večeři Páně, modlitbu aj.


Kurz S dětmi na cestě víry zahrnuje církev a ekuménu, věřící a nevěřící, misii, křesťanství a jiná náboženství, sekty, pastoraci, krizovou intervenci aj.